Sognepræst i Emmerlev og Visby

Emmerlev sogns menighedsråd

Visby sogns menighedsråd

Ansatte ved kirkerne

Graver Emmerlev                                

Grethe Nielsen                                       

Tlf. 24 81 52 86                                                                     

Privat: 20 25 29 98                               

Grethe Nielsen

 tgcnielsen@nielsen.mail.dk                                                           

Graver Visby

Lisbeth Koefoed Søndergaard

Tlf: 25 76 31 27

Privat: 61 99 86 71

Gravermedhjælper Emmerlev og Visby

Henrik Wolff Bossen

Tlf. 24 41 57 52

 

Organist                                                  Sangere

Christina Edinger                                      Charlotte Koch

christina.edinger@web.de                          Tlf: 30 50 40 09

 

                                                              

cookie information