Hvad sker der i sognene

Her kan du se det aktuelle kirkeblad og der bliver løbende lagt billeder ind fra de forskellige arrangementer

Vi minder om at menighedsrådsmøderne er offentlige. Dagsorden samt referat kan fås ved henvendelse til formanden eller sognepræsten.

Næste møder:

 

Emmerlev : Torsdag d.30. august kl. 17.00 i graverhuset

 Visby :Onsdag d.15. august kl. 9.30 i konfirmandstuen

cookie information